De algemene verordening 

Als u recreatiegebied Geestmerambacht en/of Park van Luna bezoekt, vragen wij u anderen niet te hinderen en rekening te houden met de natuur. In beide gebieden geldt een eigen Algemene Verordening met daarin de regels waaraan u zich als bezoeker dient te houden. De tekst van de algemene verordening vindt u hier.  

Het algemeen bestuur van recreatieschap Geestmerambacht heeft op 25 juni 2014 een uitvoeringsbesluit vastgesteld, waarin uitwerking wordt gegeven aan artikelen 2.9, 2.14, 2.17, 2.20, 2.21 en 4.18 van de Algemene Verordening van het recreatieschap. Deze uitvoeringsregels hebben onder anderen betrekking op het aanwijzen van ruiterpaden, het aanwijzen van terreinen die verboden zijn voor honden en andere huisdieren, het aanwijzen van terreinen waar het is toegestaan te barbecueën, het aanwijzen van dagkampeerterreinen. Ook zijn er naaktrecreatieterreinen aangewezen en locaties voor watersport.

Voor kosten die worden gemaakt voor het verstrekken van informatie, een vergunning of een andere dienst is de legesverordening van kracht.

 

Overige regels

Hondenbeleid in Geestmerambacht
Gedurende de winter mogen honden vrij rondlopen door het hele gebied.
Van 1 april tot 1 oktober moeten honden aan de lijn. In die periode mogen honden niet op de speelweiden en de stranden komen.
Kaart hondenbeleid Geestmerambacht

Hondenbeleid in Park Van Luna  

Strand van Luna: verboden voor honden (behoudens aangelijnd op looproutes)

Labyrint: honden aangelijnd

Huygendijkbos: gehele jaar losloopgebied
Kaart hondenbeleid Park van Luna

Vissen
Als u wilt vissen, dient u in bezit te zijn van een geldige VISpas. Meer informatie hierover vindt u op http://www.sportvisseninnederland.nl/.