Waterkwaliteit 

De kwaliteit van het zwemwater in de recreatiegebieden is over het algemeen uitstekend. Als het water er wat troebel uitziet, is het vaak toch veilig genoeg om in te zwemmen. Het troebele water wordt vaak veroorzaakt door zwevende gronddeeltjes in het water.

Blauwalgen
Blauwalgen zijn een veel voorkomend fenomeen in de Noord-Hollandse wateren. Ze horen bij het ecosysteem, maar een aantal soorten hebben vervelende eigenschappen. Deze zogenaamde ‘plaagalgen' komen soms in grote hoeveelheden voor. Daarbij kunnen ze toxisch zijn en drijflagen vormen. Deze lagen zijn goed te herkennen: het ziet er uit als een olieachtige laag op het water.

Maar ook als er geen drijflagen zichtbaar zijn, kunnen grote aantallen van blauwalgen in het water zitten. De aanwezigheid van toxische blauwalgen kan gevolgen hebben. Zo kan contact met de huid leiden tot huiduitslag, irritatie en jeuk. Wie water binnen krijgt, kan last krijgen van misselijkheid, buikpijn en diarree.

Hoge watertemperaturen en hoge gehaltes aan stikstof en fosfor zorgen ervoor dat blauwalgen in veel watersystemen in extreem grote aantallen voorkomen. De belangrijkste, maar ook moeilijkste manier om de groei in toom te houden, is het verminderen van de gehaltes aan voedingstoffen. Dit is echter een traag proces waar waterbeheerders al decennia aan werken.

Controle en toezicht
Tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober wordt het zwemwater regelmatig gecontroleerd. Dan wordt ook de aanwezigheid van de blauwalgen bepaald: visueel en door metingen. Wanneer uit metingen blijkt dat een waarschuwing of zwemverbod noodzakelijk is, wordt dat op het betreffende strand met borden bekend gemaakt.

De Provincie Noord-Holland houdt toezicht op de kwaliteit van het oppervlaktewater op 63 (druk) bezochte locaties in Noord-Holland.

Actuele informatie

Actuele informatie van alle bekende zwemwaterplassen in Noord-Holland is op te vragen via de Provinciale Zwemwatertelefoon 0800 998 67 34 (gratis) of kijk op www.zwemwater.nl